چهارشنبه، آبان ۲۸، ۱۳۹۳

Claude Monet

یکشنبه، آبان ۲۵، ۱۳۹۳

سه‌شنبه، آبان ۱۳، ۱۳۹۳

The almond trees wither

Sally Mann


تو کمای پارسال، این‌که امسال رو ببینه به معجزه می‌مونست... 

کی می‌گه معجزه وجود نداره؟!