جمعه، دی ۲۰، ۱۳۸۱


باید 4 روز بی تلفن مونده باشی*، تا بفهمی «عصر ارتباطات» یعنی چی !

شکر به مرحمت کاردرستی همهء اجزای جامعه –بالاخص مخابرات- غارنشینی رو هم تجربه کردیم.

،

* تشریح موقعیت:

چهارخط تلفن، مشتمل بر دو نوع ثابت و دو نوع متحرک ! انواع ثابت، اسیر دست مخابراتیهای محترم من باب عملیات کابل سرگردان. متحرکها هم، از این دست شمارهء آن دستی را میگیری، در دست!!!رس نمی باشد ! جل الخالق ...

هیچ نظری موجود نیست: