سه‌شنبه، تیر ۰۹، ۱۳۸۳

این یکی هم بگم که لال از دنیا نرم:

خوش ندارم «نِدو ِد» (فارسیش چه جوکه!) پس فرداشب یه کارت زرد بگیره، دو زانو بیفته رو زمین، دو دستی بزنه تو سرش... گفته باشم!!!

هیچ نظری موجود نیست: