شنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۴SHAME ON WHO???"WAG THE DOG..."
پ.ن. واقعاً حیف نیست که ما هنوز از سگه باهوشتر نشدیم؟!؟!..

هیچ نظری موجود نیست: