یکشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۵

چی شد که این شد؟!؟..

من اینو که خوندم، گریه کردم... راحت! فکر هم نمیکنم به خُلق پایین این چندروزه م ربطی داشته باشه... برعکس یه چیزیه که تو بهترین روزها هم میتونه اشک من یکی رو دربیاره... این همه تحقیر، این همه توهین، به کی؟؟ به چی؟!.. فقط به جرم محل تولدی که در مورد هیچکس، هیچکس... انتخاب خودش نیست؟؟؟

،
واقعاً چقدر زندگی زیباست...

هیچ نظری موجود نیست: