سه‌شنبه، آذر ۰۷، ۱۳۸۵

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل...

... بماند!

نمی نویسم تا زهرتلخی اکنونم هم بماند برای خودم...

،

سبکباران ساحلها! بیزحمت تا اطلاع ثانوی، از دم زدن در رابطه با هرگونه منطق و اتیتود و صبر و اینجور خزعبلات خودداری بفرمایید. (هینت: این پست کامنتدانی ندارد!)