سه‌شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۷

لطفاً اصرار نفرمایید...در خودسانسوری مطلق به سر می برم. نقطه!