یکشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۸۸

Aujourd'hui ça commence avec moi

عادت کردن به شرایط جدید، روابط جدید، فصول جدید و داستان های جدید، زمان می برد. 

هیچ نظری موجود نیست: