جمعه، شهریور ۱۴، ۱۳۹۳

اقتضای طبیعت‌ش این‌ستBouguereau William Adolphe

فرموده‌ن که بنده به‌لحاظ موسیقایی هم بی-ماینورم ظاهرا. نه از ره کین است خلاصه...


هیچ نظری موجود نیست: