دوشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۲

میگه :

- بگو «نگو» ، نمیگم!
- بگو «نبین» ، نمیبینم!
- بگو «نشنو» ، نمیشنوم!
،
اما نگو «نفهم» ، چون نمیـــــتونم!!

هیچ نظری موجود نیست: