چهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۵

مکالمه...

- ببخشید خانم، نقطه ضعف دارید؟!..
- بله. یه لحظه ...

هیچ نظری موجود نیست: