یکشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۸۶

آغاز دهه چهارمشايد كه حال و كار دگرسان كنم
هـرچ‌آن بـه‌است، قصــد آن كنـم