سه‌شنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۷

قافیه چو تنگ آید...
پ.ن. من بودم، شهرش رو جدی نمی گرفتم. کاملاً دستکاری شده س. آممما کشوررر...