شنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۸۷

Such a Spaghetti Worldاحساس پنتیوم 100 ی رو دارم که از دست Jump Prediction Tableش روانی شده. بس که همه Processهای عالم، goto-based تشریف دارن...