جمعه، دی ۲۰، ۱۳۸۷

مکالمه خواهربرادرانه از راه دورمن در بلاد کفر: "جات خالی اینجا قیمه پلوی نذری هم خوردیم دیروز!"

خان داداش در میهن اسلامی: ×!@#$%^&*)(_+ "دسته هم رد شد؟!!!.."