دوشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۸۷

ما بهش میگیم "آش رشته"، شوما چی گیدی؟!- مامی، برام از اون سوپها درست کن که توش ماکارونی داره با قورمه سبزی...

،
دیسکلیمر: بخشی از یک مکالمه کاملاً واقعی!