چهارشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۹۳

I was sentenced to one hundred years of boredom

Greenwich Village, New York
(woman reading in fire escape window)
1963 (André Kertész)

عجیب این‌که یه‌سری کتابام برام غریبه شده‌ن. بعضی حتی اسم‌شون هم! منی که کتابخونه‌م مامنی بود برام...

... یعنی چقدر دیگه طول می‌کشه تا همه‌کس و همه‌چیز به‌کلی برام غریبه بشه؟!هیچ نظری موجود نیست: