شنبه، مهر ۱۹، ۱۳۸۲

گاهی به آسمان نگاه کن ...

،
پ.ن. آدم میره جبهه که چیکار کنه ؟!؟

هیچ نظری موجود نیست: