دوشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۸۳- اگه گفتی یه کارت گرافیک Trident 9643 «سالم» به چه درد میخوره ؟!؟
+ به درد scratch کارت اینترنت به منظور دست یافتن به آیدی و پسورد!!

هیچ نظری موجود نیست: