سه‌شنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۳

از درد دلهای یک مادر دردمند:
- تو خونهء ما اگه المیرا فوتبال نگاه کنه، کرده؛ اگه نه هیچکس فوتبال نگاه نمیکنه!!!!...

... طفلک مامانم!!

هیچ نظری موجود نیست: