جمعه، مرداد ۰۲، ۱۳۸۳

عجب انیمیشنی داره این Finding Nemo ! خیلی فوق العاده بود! آدم دلش میخواست دست کنه تو آبش! بازی بازی... Best Picture واقعاً حقش بود. ولی Screenplay رو نفهمیدم اصلاً چرا کاندید(ا)! شده بود.. انگار کلاس روانشناسی برای پدران single parent بود. آخه مد شده!!
 
خلاصه که گیرتون اومد، از دست ندید!
 

هیچ نظری موجود نیست: