چهارشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۸۳

اینجوریه؟!؟ یعنی ما از اول، روز عشق -اونم از نوع ایرانیش!- به دنیا اومده بودیم و خودمون خبر نداشتیم؟!؟.... شانس آوردیم! وگرنــه چی میشد!!!!!...

هیچ نظری موجود نیست: