دوشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۵

نوستالژی ِ بی خبری ...

با دوستم داشتیم میگفتیم چقدر اونوقتا که بچه بودیم همه چی خوب بود، گل بود، بلبل بود،،، بعد یهو به این فکر افتادم که چرا اون موقع در «بی خبری» به سر میبردیم و به عبارت دیگه لذتهامون همراه با «آگاهی» نسبت به اون لحظات نبود -که مثلاً کیف بیشتری می داد؟! ،،، طبیعتاً بعدش به اینجا رسیدم که اگه همون موقع «آگاهی»ه بود، بازم همونقدر «لذتبخش» بود؟!؟...

هیچ نظری موجود نیست: