دوشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۸۵

به سلامتی...

خب، اول از همه باید سر ما خراب میشد دیگه. چه انتظاری داشتید...