شنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۵

فرصت مقتضی!

ما بالاخره از عروسی جا نموندیم و رفتیم و ترکوندیم و خودمون رو خفه کردیم و ...

اونایی هم که نبودن، فقط دلشون بسوزه! هرچی هم بار و دیسکو برین که جای خالی ما براتون پر نمیشه که!!!!!!!!!!!

از عروس خانوم و آقا داماد شاد و خوشبخت و مسافر هم به شدت ممنون!

دیگه همین!