دوشنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۳ناگهان


چه زود دیر میشود


گاهی ...


هیچ نظری موجود نیست: