شنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۸۵کاش یه مورچه بودم... اونوقت اگه شصت برابر وزنم هم بارم میکردن، خم به ابرو نمیاوردم...

هیچ نظری موجود نیست: