سه‌شنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۵


¡Feliz Navidad!


حداقل خوبی سال 1384 این بود که من بالالخره فهمیدم "فلیث نویداد" نه اسم یه آدم معروفه، نه اسم یه شیء (حالا چرا اینقدر تو کلهء من میزد، خدا میدونه!) بلکه «سال نو مبارک»ِ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون نفر آدم در روی کرهء زمینه! یکی کمتر، یکی بیشتر، چه باک...

هیچ نظری موجود نیست: