چهارشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۸۴

کسی می گوید «آری»
به تولد من
به زندگیم
به بودنم

ضعفم
ناتوانیم
مرگم.

کسی می گوید «آری»
به من
...
و از انتظار طولانی
شنیدن پاسخ من
...
خسته نمی شود!


- بیکل

هیچ نظری موجود نیست: