پنجشنبه، فروردین ۱۷، ۱۳۸۵


ما و سیمای فخیمه و ...

... لُب کلامی که من میخواستم راجع به جدیدترین سریال مناسبتیمون بگم!

هیچ نظری موجود نیست: