دوشنبه، فروردین ۲۱، ۱۳۸۵

درس ِ Security

" Hacker کسیه که اقدام به حمله به یا خرابکاری در کامپیوتر سایرین میکنه؛ کسی که خیال ِ اقدام به حمله به یا خرابکاری در کامپیوتر سایرین رو داره، Hacker نیست، خیالپردازه!"

- از کلاس security ی ِ شرکت!

هیچ نظری موجود نیست: