سه‌شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۸۵

راز نو


پرده بگردان و بزن ساز نو
هین که رسید از فلک آواز نو

تازه و خندان نشود گوش و هوش
تا ز خرد در نرسد راز نو