جمعه، مهر ۱۹، ۱۳۹۲

اگر دستم رسد روزی ...

Hope 1886 George Frederic Watts
at the newly renovated Watts Gallery in Compton England

،
پ.ن. ولیکن صبر می‌باید ...

هیچ نظری موجود نیست: