سه‌شنبه، مرداد ۲۰، ۱۳۸۳

از وبلاق اونوری!

از زندگی تو برزخ دیگه خسته شدم. از اینکه همه چیز ِ زندگی موقته. اینکه هیچی دوام نداره. نباید که داشته باشه ...

خسته شدم از زندگی تو برزخ. قیامتی باید ... !!!

Monday, September 08, 2003

هیچ نظری موجود نیست: