شنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۳


هین سخن تازه بگـو، تا دو جهان تـازه شود
بگذرد از هر دو جهان، بی حد و اندازه شود

...


هیچ نظری موجود نیست: