پنجشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۳

من دفعه های قبل که "نمایش ترومن" رو دیدم، به این دیالوگ فوق العاده توجه نکرده بودم:


- So, everything's fake?!

- You are real!

بدینوسیله عذرخواهی میکنم!

هیچ نظری موجود نیست: