چهارشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۸۳

ایضاً:

اگه سرت رو از زیر اون پتوی سیاه کلفتی که توش خزیدی بیاری بیرون، میبینی که دنیا به روشنای کورسوی شمع تو هیچ احتیاجی نداره ...

Tuesday, September 30, 2003

هیچ نظری موجود نیست: