چهارشنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۸۰


يادداشت روز 19
شهريورماه :
ايده هرشب نوشتن را به گاهِ هر اشتياق نوشتن تغيير دادم. همين
چند دقيقه پيش. و اکنون مينويسم. نه از روزء از هر آن چه اشياقی برای نوشتن
درم برانگيخته باشد. چنين ميپندارم که اين گونه نوشتن را مدت بيشتری برتابم.
نوشتن قبلیء خسته کننده و ملال آور ميشد اگر ادامه می يافت - به همان
شکل.
"خانه ارواح" را به نيمه رسانده ام - پس از قرني که تصميم به خواندنش
داشتم - ... اما روحا" نپسنديده ام. به لحاظ روحیء نمي توانم ساده و راحت از
روح مادي گراي آن بگذرم. اين را شديدتر از قبل حس ميکنم : " href="http://www.nhmccd.edu/contracts/lrc/kc/forster.htm">هواردز اند"
را به مراتب بيش از اين - و شايد هر کتاب ديگری که اکنون در ذهن دارم -
پسنديده ام. گويي موضوع اخلاق و رفتار مردم بالاي مدار راس السرطان جدی است.
يا برای من جدی شدهء به باور رسيدهء شايد هم بيراه نباشد. اما در اين که
"هواردز اند" يک اجتماع بارها فرهنگی تر را به تصوير کشيدهء شکی
ندارم.
بايد عجله کنم. ...

هیچ نظری موجود نیست: