شنبه، آذر ۱۸، ۱۳۸۵

از خوشوقتی ما ...

"...
درعین حال، وولف از کلمهء «فمینیست» به منزلهء برچسبی که بدفهمیها و کج فهمیهای خواسته و ناخواستهء زیادی به دنبال داشت بیزار بود و در طول عمر خود رابطهء دوگانه ای را با آن حفظ کرد. این بدفهمیها و کج فهمیها تنها زادهء تفکر حاکم بر جامعهء زن ستیز عصر ویکتوریا نبود، بلکه ناشی از تعاریف ساده انگارانه و محدودکننده ای نیز بود که زنان فعال و تحصیلکردهء عصر وولف به آنها اعتقاد داشتند. ..." *


لیدی وولف، مادام دوبوآر،

ممنون که یک قرن پیش از ما در این دنیا بودین! وگرنه احتمالاً امروز ما باید راهی رو می رفتیم که شما اون موقع طی کردید...


،

* ویرجینیا وولف/ اتاقی از آن خود/ صفورا نوربخش/ انتشارات نیلوفر/ ص17 (پیشگفتار مترجم)