شنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۸۲


ایضا" این یکی ها رو !!!


چهار قانون طلايى مهندسين ساخت وطراحي


1. وظيفه اوليه يك مهندس طراح ساخت سيستمى است كه براى سازنده، ساختن آن سخت وبراى تعميركار، تعمير آن ناممكن باشد.

2. در طراحى هر سيستم لااقل بايد يك قطعه از رده خارج ،‌2 قطعه دست نايافتنى و 3 قطعه هنوز در مرحله طراحى وجود داشته باشد.

3. هيچ چيز نبايد طبق زمان بندى و بودجه كارفرما ساخته شود.

4. هيچ عيبى در طراحى نبايد ديده شود ،‌ مگر در بازرسى نهايى محصول.


مهندسين در بيان ويژگيهاى دستگاههاى خود كلماتى ذكر مى كنند، معنى اين كلمات و عبارات را بدانيد:


Maintenance Free: چنانچه دستگاه خراب شد، بايد آن را دور بياندازيد!

Energy Saving: ويژگى اى كه در حالت قطعى برق به آن مى رسيد!

Rugged or Robust: آن قدر سنگين كه نمى توان آن را بلند كرد!

Light Weight: كمى سبك تر از Rugged!

All New:‌هيچ قطعه اى را با نوع قديمى اش نمى توان عوض كرد!


مهندسين چگونه كار مى كنند؟


1. مهندسين الكترونيك كارهايشان را با "ظرفيت" بالا انجام مى دهند.

2. مهندسين برق كارهايشان را با "توان" بالا انجام مى دهند.

3. مهندسين شيمى كارهايشان را با كمترين "انرژى فعال سازي" انجام مى دهند.

4. مهندسين مكانيك كارهايشان را با "انرژي" كمتر و "بازدهي" بيشتر انجام مى دهند.

5. مهندسين عمران كارهايشان را با "مقاومت" بيشتر انجام مى دهند.

6. مهندسين نرم افزار كارهايشان را با "تكرار" بيشتر انجام مى دهند.

7. مهندسين سخت افزار كارهايشان را را "سازگاري" بيشتر انجام مى دهند.

8. مهندسين شهر سازى كارهايشان را "چشم بسته" انجام مى دهند.

هیچ نظری موجود نیست: