شنبه، خرداد ۱۷، ۱۳۸۲


پايان يک موج، يعنی بازگشت. پايان يک موج، يعنی کوتاه آمدن. پايان يک موج، يعنی دست کشيدن. يعنی دلخوش کردن به تلطيف ساحل. يعنی رجعت به سرچشمه. يعنی مرگ موج. يعنی يکی برای همه. يعنی تداوم دريا ...

هیچ نظری موجود نیست: