پنجشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۸۲


وقتی حوصلهء سی ثانیه فکر کردن هم نداری، اقلا" با یه قهرمان نیم وجبی شطرنج بازی نکن که اندازهء شونزده سال ضایع شی ! نقطه !

هیچ نظری موجود نیست: