پنجشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۲

قسم حضرت عباس رو باور کنیم، یا دم خروس رو ؟!؟...

هیچ نظری موجود نیست: