چهارشنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۸۲

آدماي محافظه كار، اعصاب آدم رو به هم ميريزن !!..

باز ميگم به من چه ...

هیچ نظری موجود نیست: