چهارشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۸۱فقط تو ترکیه ممکنه یه کشتی با یه جیپ تصادف کنه. باز بگو خبر حوادث شنیدن و خوندن نداره ! این همه مایهء تفریح خاطر ...

هیچ نظری موجود نیست: