پنجشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۸۱


کمک ! یکی منو از تو خودم دربیاره، حوصله ندارم باز ... . یکی نیست بگه این همه بهت خوش گذشته، دیگه چته !!!

هیچ نظری موجود نیست: