دوشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۲

برای اولین بار، بعد از دقیقا" 20 سال، اول مهر با روزهای دیگهء سال هیچ فرقی نداره ...

هیچ نظری موجود نیست: