سه‌شنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۸۲که میلادت نزول خجستهء باران باد
بر تشنگی خاک
و طلوع آفتاب
بر سماجت ظلمت،
شکوفه تبسمی
بر لبان دلتنگی
و جلوه ستاره یی
در مه گرفتگی این افق


- بامداد

هیچ نظری موجود نیست: