پنجشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۲

انگار حیات آدمی غلطی است که باید از زندگی حذف شود.

- کارنامهء 36 / سرمقاله

هیچ نظری موجود نیست: