چهارشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۸۲شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای
قدر این مرتبه نشناخته ای، یعنی چه؟

هیچ نظری موجود نیست: